خانه / دعوات و تسخیرات

دعوات و تسخیرات

#حُبُ_الشدید

#حُبُ_الشدید سلام علیکم امشب توحال خودم بودم وداشتم  کتاب حب نامه خودم  رومیخوندم .دیدم یکی ازقویترین دستورات رابراتون نفرستادم یاکامل نفرستادم اما این دستورواقعا محشره . قبلش بایدعرض کنم چراتاکیدمیکنم طبق دستورچون اگربراساس قاعده ارسالی استفاده نکنیدتاثیری نداردمثل آنتی بیوتیک ها میمونه که اگه سرساعت میل نشه وادامه ندیدبه خوردن …

ادامه نوشته »

#یک_نمونه_روش_احضار_ملک_میمون

#یک_نمونه_روش_احضار_ملک_میمون قبل ازشروع سلسله مباحث دیشبم درباره احضاروچگونگی روش ان .امشب میپردازم به یکی ازباارزش ترین موکل یاملک که همانا ملک میمون است .دراین احضار شخصی که عمل احضارراانجام میدهدبایدبه نکات ذیل موبه موعمل کند.والا اگریکی ازدستورات بدرستی عمل نشوداحضارشما کامل انجام نمیشودونمیتوانیداین موکل را تحت تسخیردرآورید. دوستی داشتم که …

ادامه نوشته »

اندر باب انواع سحر و…

اندر باب انواع سحر و… https://telegram.me/mojarabatms786 همانطور که میدانیم علوم غریبه علمی است مطلق. سحر و طلسم نیز حقیقتی است ثابت و البته قابل انکار نیست. در حقیقت سحر فقط به یک نوع یا شکل واحد خلاصه نمیشود بلکه انواع و اشکال مختلف بر آن مترتب است. در واقع بر …

ادامه نوشته »

آگاهی از بیماری و کشف دارو درخواب – طبیب روحانی !!!

علوم غریبه و خفیه, #اگاهی_ازبیماری_وکشف_دارودرخواب 🍃عرض شودخدمت عزیزان که هرگاه شخصی بیماراست وپزشکان نتوانستنددارویی برای بیماری شخص مشخص کنند .ویا بیماری که میخواهدبفهمد بیماریش ازکجا شروع شده وچه دارویی اوراشفا میدهد باید ازدستورات ذیل پیروی کند🍀 🌹لازم به ذکراست شفا دردست توانای الله سبحانه وتعالی است .ودارویا پزشک تنها وسیله …

ادامه نوشته »

فروش اجناس زمین آپارتمان سریع فی الفور با علوم غریبه و آیات قرآن

#فروش_اجناس_زمین_اپارتمان 🔴هرگونه کپی برداری ازاین مطالب بدون ذکرنام کانال ونویسنده حرام است ومسئولیت شرعی دارد🔴 💢دوستان خوبم سلام ..اکنون که نزدیک عیدنوروزشدیم خیلی ها به بنده پیام دادندکه یا اجناس ما. که بفروش نمیرسدویا ملک واپارتمان ومغازه ویا برای کارمان  مشتری نداریم. دعایی هست تا شب عیدی مشکلات مالی ما …

ادامه نوشته »

ارتباط با موکلین سوره شمس در خواب

علوم غریبه و خفیه, #ارتباط_باموکلین_درخواب 🍃خیلی ازدوستان دوست دارند درخواب با موکلین هم صحبت بشوند وارتباط خودشان را با ان موکل ازطریق کسف شهودوارتباط درخواب ازموکلان کمک بگیرند ویا ازعاقبت کاری باخبربشوند.🍃 🌸ببینیددوستان جوان من .قبل ازهرچیزی وهرکاری بایدنزداساتیداین علوم برویدوخاشعانه از انها بخواهیدتا دراین امر به شما کمک کنند …

ادامه نوشته »

برای بچه دارشدن – علوم غریبه – دستور روحانی

#برای_بچه_دارشدن ❌کپی برداری بدون ذکرنام حقیرونام کانال حرام است ❌ سلام .هردختری اول ارزوداردکه به خانه بخت برود وبعداز ان هرزنی ارزوداردکه اولین فرزنددلبندخودشان را درکنارخودداشته باشند.چون بچه شیرینی یک زندگیست.👦 حالا میخواهددخترباشدیاپسر چون هرکدام خصوصیات خودشان راداراهستندوهرگلی یک بویی داردگاهی پسردوست دارندگاهی دختراما خیلی ها هم فقط ازخدا فرزندسالم …

ادامه نوشته »

انگشتر و مطیع کردن خلق

#انگشتر_ومطیع_کردن_خلق 💍نسخه ای که برایتان ارسال میکنم تنها افرادی میتوانند ازان استفاده کنندکه اهل سوء استفاده نداشته باشند .وازاین انگشتر برای عاشق کردن دیگران استفاده نکنند وتنها برای کمک به دیگران بخصوص افرادمظلوم استفاده کنندتا حق ان مظلوم راازظالم بگیرند 🍃 💍خاصیت این انگشتر دراین است که دارای موکل است …

ادامه نوشته »

تهیه محلول روحانی

سلام . #تهیه_محلول_روحانی دوستان توجه کنیدبرای نوشتن هر دعا بهتر است که از محلول زعفران + مشک + گلاب استفاده نمایید . زیرا این محلول اثر روحانی دستورات را زیاد می کند و به شکلهای مختلف تهیه میشود . در اینجا دو روش را بیان می کنیم .اما روش کامل …

ادامه نوشته »

دعوت چندتن ازموکلین

سلام ودرودبرسالکان طریق #دعوت_چندتن_ازموکلین قبل ازهرچیزبایدعرض کنم قصدم ازاین مطالب اموزش نیست .وهرگزدراین فضای مجازی جای اینگونه افشاء اسرارخفیه نبوده ونیست وتامحرم نشوی هرگزتوراسودی نمیبخشدازدانستن این اسرارقدسیه. حقیرِفقیرِکثیرالخطاءِکثیرالجرم.محتاج عفوِربِ ذوالجلال والاکرام.تنها قصدم شناخت سالکین با اسامی این موکلان قدسیست ونه اموزش .لذا ازاموزش ودعوت اسماء جلیه خودداری میکنم وتنها میپردازم …

ادامه نوشته »
Flag Counter page visitor counter
who is online counter page visitor counter
web counter
web counter