خانه / دعوات و تسخیرات / دعوت چندتن ازموکلین

دعوت چندتن ازموکلین

سلام ودرودبرسالکان طریق

#دعوت_چندتن_ازموکلین

قبل ازهرچیزبایدعرض کنم قصدم ازاین مطالب اموزش نیست .وهرگزدراین فضای مجازی جای اینگونه افشاء اسرارخفیه نبوده ونیست وتامحرم نشوی هرگزتوراسودی نمیبخشدازدانستن این اسرارقدسیه.
حقیرِفقیرِکثیرالخطاءِکثیرالجرم.محتاج عفوِربِ ذوالجلال والاکرام.تنها قصدم شناخت سالکین با اسامی این موکلان قدسیست ونه اموزش .لذا ازاموزش ودعوت اسماء جلیه خودداری میکنم وتنها میپردازم به شناخت موکلان مقرب الی الله 🌹
#دعوت_یاباسط_ویاودود_وحضورملائک

هرگاه سالکی که ازمحضراساتیدتلمذنمودوبه صلاحدیداستادخواستی موکل اسماء یاباسط ویاودودرا باتوکل به خدا تسخیرکنی وبهمراه این موکلان حضورملائکه های مقرب را باچشم ببینی .باصلوات برخاتم انبیاء وال مطهرش شروع میکنی به ۷ روز ریاضت کشیدن .ودراین ۷ روزروزه باشی .وباطهارت کامل وترک غذای حیوانی وخوی حیوانی .وبعدازهرنمازواجب ….. هزارمرتبه میخوانی (یاباسط ویاودود)ودرشب بعدازنمازشب ….. هزارمرتبه دوباره میخوانی تا روزهفتم.بعد از پایان اذکارمقدسه قدرت پروردگارذوالجلال والاکرام را باچشم خودببینی که چه عنایتی به شماکرده.سپس یک صف ازملائکه را بینی. بعد ازسلام کردن وعهدوپیمان بستن با ان ملک .ایشان خاتمی از عقیق سرخ ربانی را به شماهدیه میدهد که هرگاه حضوراوراخواستی که رمز موردنظرراخوانده تا درطرفه العینی درنزدشما حاضرمیشود.وبه خواسته های شرعی شما جامع عمل میپوشاند.وحاجات شرعی شمارابراورده میکند.
زنهارکه رازان رمزرابه احدی نبایدبگوئیدوالا موردقهرموکلین قرارمیگیرید
البته اسراری دراین دعوت بودکه ازگفتنش خودداری کردم وکلماتی که بایددرهنگام دعوت بزبان بیاوری .🌹
لذا سرخودوبدون اذن استاددست به این دعوت نزنید.چون دعوت کامل نیست وتنهامن باب اشنایی عرض کردم🌺

#خادم _اوملک_مدعالیل

موکل مالک الملک

✍این نیزازاسرارمخفی است وازنسخه های فیلسوف استادابوعلی سیناست.🌸

💎هرگاه نزداساتیدعلوم غریبه تلمذنمودید.واساتیدظرفیت شمارادردعوت این موکل عظیم الشان دیدندتا این ملک رادعوت کنیدبایدمدت………روزه بگیری .وبه مدت زیادی راریاضت بکشی .درخلوت وبه دوراز مردم .بدورازشهر.وترک حیوانی کنی .وهرروزباطهارت کامل بخورمیکنی به قسط .و۳۰ ۲ ۱ ۵۰ ۵۰ ۲۰۰ بسوزانی ودرروز این اسم را …… هزارمرتبه میخوانی وبعدازنمازشب این اسم شریف را …… هزارمرتبه تا طول ایام ریاضتت تمام شود .🌹
🌸سپس ببینی که خادم این اسم اعظم (ملک مدعائیل) که بصورت مردسفیدی که در سرش عمامه ای داردکه ازان یاقوت سرخ اویزان است .واوسواربراسبی سرخ جلوی شما نی ایدبالشکر وزره اش وبه شماسلام میکند .🍃👇
⭐️شمابرخیزوجواب سلام رابده وبا اوعهدببند.واین ملک به شما چوبی می دهدازنقره سفید .که هرگاه بااوکاری داشتی .این چوب رابدستت گرفته وانرابه حرکت درمی اوری واسم این ملک راذکرمیکنی ومیبینی که حضرت ملک .حاضرمیشودنزدتوبالشکری………..واین را وقتی دیدی جزواسراراست مخفی نما که چون این دعوت مخصوص اولیاء وخواص است 🌺🌹🌸🍃🌸
🌼بایدعرض کنم .تاشمابه درجه کمال نرسید .وسال ها ریاضت نکشیدهرگزقادرنخواهیدبوداین دعوت را انجام دهید .باید .زیرنظراساتیدمجرب کسب فیض نموده ومراحل معرفت را طی کنید .وهرکسی قادرنیست دراین راه طی طریق کند .مگر با اخلاص .عبادت خالصانه .روزانه دائم الذکربودن.وزیرنظراستادی که راه راازچاه تشخیص دهد .🍀
🌹متعاسفانه افرادزیادی باعنوان استاد وباداشتن چندکتاب خودرا استادمینامند.وجوانان ما رابجای راه به چاه میبرند .پس درگرفتن استادخیلی دقت کنید ..متعاسفانه الان تا دوستان به مامیرسند ازما یاوردمیخواهندیاذکربخصوص ووقتی بنده میگویم نمیتوانم چنین ریسکی بکنم ازما خورده به دل میگیرند .میگویند ۴ سال نزدفلان استادتلمذ کردیم اما تمام دستوراتی که داده عمل کردیم اما هرچه تلاش کردیم جواب نگرفتیم .یااینکه فلان استاد .هرذکری که میخواستیم به ما میداد پس چراشما دریغ میکنیدمگرنه این است که ذکات علمتان رابایدبدهید.
ببینیددوستان .ذکات علمم را میدهم اما به اهلش .اینکه شما میتوانیدهرذکری راکه دوست داریدبزنید اما حقیربرای دادن ذکر خاص .به راحتی به کسی ذکرخاص نمیدهم.بایدحجت برمن تمام شودوبدانم که شخصی که این ذکرخاص رابه اودادم اولا ازراه درست پیروی میکندیاخیر.ویا برعلیه کسی قدمی ناحق برندارد.من به شخصه همیشه گفتم وبازهم امشب عرض میکنم .اگر کسی بخواهداز اسماء مقدس .وازاذکارخفیه برعلیه مسلمانی قدمی برداردلعنت خداوملائکه اسمان براوباد.وخداوندوعده جهنم رابراجادوگران حتمی قرارداده🍃

🌸چوبشنوی سخن اهل حق مگوکه خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست
مرابکارجهان هرگزالتفات نبود
رخ تودرنظرمن چنین خوشش اراست🍀

🌷التماس دعا سیدمحمدسیزدهم بهمن ماه نودوپنج برابربا سوم جمادی الثانی ۱۴۳۸ ه قمری 🌺🌹🌸🍃🌸

درباره ی seyyedmohammad

همچنین ببینید

آگاهی از بیماری و کشف دارو درخواب – طبیب روحانی !!!

علوم غریبه و خفیه, #اگاهی_ازبیماری_وکشف_دارودرخواب 🍃عرض شودخدمت عزیزان که هرگاه شخصی بیماراست وپزشکان نتوانستنددارویی برای …

یک دیدگاه

  1. سلام سید چرا جواب من رو در تلگرام نمیدید من ازتون درخواست کمک کردم و گفتم محض رضای خدا ب من کمک کنید لطفا اگر نمیخواید کمک کنید حداقل بگید ک من تکلیفم رو بدونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Flag Counter page visitor counter
who is online counter page visitor counter
web counter
web counter