خانه / بخت گشایی و باطل سحر / بخت گشایی و باز کردن جادو و طلسم

بخت گشایی و باز کردن جادو و طلسم

🍀سلام دوستان وهمراهان عزیز🍀

#بختگشایی_وبازکردن_جادووطلسم

🍃متعاسفانه درجامعه ما یک عده ازمردم تقی به توقی میخوره میرن سراغ مشت اکبردعانویس یا فلان خانم رمال .وبادادن مبالغی شروع میکنندبه بستن بخت دختران وپسران اون خونواده ای که باهاش درحال ستیزهستند.ونمی اندیشندکه این کارچه عواقب سوئی برای خودشان نیز بهمراه دارد.🌸
💎مثلا دیروزبا خانواده ای اشناشدم که چندتا دختروچندتاپسربخاطرطلسم های اشخاصی که باپدرومادرشان سرجنگ دادشتند بخت شان بسته شده وسن این دختران وپسران هم از ۴۰ به بالاشده وهمگی درکنارهم زندگی میکنند.
هم پدرشان راازدست دادندوهم سن اکثرشان ازسن ازدواج یاخارج شده یا درحال خارج شدنه .💎

🌷دیروزبرای اولین بارازته دلم به اون هائیکه باعث این کارشدندبدگفتم.ولعنت کردم به اونهائیکه به اسم دعانویس جادومینویسند.
لعنت خداوملائک وجمیع جن وانس بر این افراد .حالا هرکی که میخواهدباشد

💐نسخه ای که اکنون برایتان ارسال میکنم بسیاربسیارمجرب وصحیح صحیح صحیح است .🌼🌸

🌹پس چنانچه بخت دختریاپسری رابسته باشند.ویا برای دخترانی که خواستگارمی ایداما خیلی زودطرف ازازدواج بادخترسردمیشودوخاستگاریه جورایی پشت سرشودیگه نگاه هم نمیکنه وچنانچه تودلت پیش همین خاستگارمانده ومیخواهی همان خاستگاردوباره بیاییدوازتوتقاضای ازدواج نمایدوتمامی سحرها وجادوهای شما باطل بشودبایدبه نسخه ذیل توجه کنی که بسیارفوایددیگرهم دارد🌹

🍃اولا باطهارت کامل دراتاق خلوتی نشسته وبخورمیسوزانی به عودخوشبووچوب صندل .وصلوات میفرستی برمحمدوال محمد(ص) وسپس دوعدد طلسم زیررا نوشته به مشک وزعفران.وگلاب.(اگرمحلول روحانی داریدازمحلول روحانی استفاده کنید_رجوع شودبه همین کانال علوم غریبه وخفیه :ساخت محلول یاجوهرروحانی)ویکی را دریک لیوان پرازاب وگلاب انداخته وبرروی ان این ایات مبارک را میخوانی وبران لیوان می دمی وسپس داخل تشتی مینشینی درداخل حمام وبه نیت ابطال هرگونه سحروجادو ونحسی وبستگی وچشم زخم وخلاصه خلاصی ازهرچه امواج منفی از فلان بن فلان باطل شودواگردخترباشدمیگویدازفلانه بنت فلانه .ومیخوانی الهی بحرمت محمد وال محمد بخت من یعنی فلانه بنت فلانه را بازبفرما.وبعدان اب وگلابی راکه دعادران است رابرسرمیریزی (مراقب باش اب دعا درچاه فاضلاب نریزد)وبعدازانجام غسل .اب دعا رادرجای پاکی مثل رودخانه یا باغچه میریزی. ومقداری ازان اب وگلاب را در۴ گوشه حیاط واتاق های خانه میریزی .وهنگام ریختن اب نیت میکنی که تمام سحروجادو.نحوست وبستگی .چشم زخم .امواج منفی را ازفلان بن فلان اگرپسرباشدواگردخترباشدفلانه بنت فلانه دوروباطل شودباذن الله تبارک وتعالی )🌸🍃🌹🌸👇👇👇
این عمل بایددر۷ روزانجام شود .

👈وطلسم دوم را دختر درگردن خوداویزان کندویاپسربربازوی خودببندد
شب ها قبل ازخواب ایت الکرسی ومعوذتین (چهارقل)رابرکف دست خودبخواندوبدمدوسپس برسروصورت خودبکشدونیت کندبه بختگشایی.وهرروزبه مدت ۷ الی ۱۴ الی ۲۱ والی ۴۱ روزسوره بقره راتلاوت کندویا گوش کند.
بفرمان خداوندعزوجل و۱۴ امام وپیامبران اعظم تمامی سحرها باطل میشود.وستاره نحسی اوبه روشنایی مبدل میگرددوخیلی زودبه خانه شوهرمیرودویااگرپسرباشدزودازدواج میکند🌼🍃🌸

👈ایه مبارکه این است👇👇👇👇👇
بسم الله امسینا (اصبحنا)بالله الذی لیس منه شیء ممتنع .وبعزه الله التی لاترام ولا تضام.وبسلطان الله المنیع نحتجب.وباسمائه الحسنی کلها عائذمن الا بالسه ومن شر شیاطین الانس والجن.ومن شرکل معلن اومسر.ومن شرما یخرج باللیل ویمکن بالنهارویمکن باللیل ویخرج بالنهارومن شرما خلق وذراوبرا.ومن شرابلیس وجنوده ومن شرکل دابه انت اخذ بناصیتها.ان ربی علی صراطِِ مستقیم;🌸
بعدمیخوانی _اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.بسم الله الرحمن الرحیم (سوره فاتحه رایک مرتبه میخوانی)
۳ مرتبه میخوانی .بسم الله الرحمن الرحیم
۳ مرتبه ایت الکرسی
۷ مرتبه ایه ۱۰۲ سوره بقره
۷ مرتبه ایه ۱۱۷ تا ۱۲۲ سوره الاعراف
۷ مرتبه ایه ۸۱ تا ۸۲ سوره یونس
۷ مرتبه ایه ۶۹ سوره طه
۷ مرتبه ایه ۲۳ سوره فرقان
۳ مرتبه ایه ۱۱۵ تا ۱۱۷ سوره مومنون
۳ مرتبه سوره الزلزله را کامل میخوانی
وسپس ۳ مرتبه سوره اخلاص و۳ مرتبه سوره های معوذتین را میخوانی)
وروزی ۷ مرتبه این دعوت را میخوانی ونیت میکنی برای ابطال تمام سحر ها .ونحوست ها .چشم زخم .ودفع هرگونه امواج منفی )
وسپس ایه ۱۰۳ سوره بقره را روی قدری نمک میخوانی وان را در۴ گوشه اتاق خودمیپاشی.
باذن الله تمامی سحرها ونحوست ها ازبین میروندوبخت شمانیزباز میشود.
این نسخه بسیارباعظمت است وبسیارمجرب مجرب ومجرب است 🌹

🌸التماس دعا سیدمحمدسیزدهم بهمن ماه هزاروسیصدونودوپنج🌸🍃🌹🌸

درباره ی seyyedmohammad

همچنین ببینید

#جلب_خواستگار_خوب

#جلب_خواستگار_خوب ازهرچه بگذریم سخن دوست خوش تراست: بخاطرکوتاهی مسئولین ما وسخت شدن ازدواج وفراهم شدن …

5 دیدگاه

  1. استادشماره تونو میخوام خیلی نیاز دارم باهاتون حرف بزنم

  2. سلام.ممنون از مطالب خوبتون.خودتون میتونید از راه دور سحری رو باطل کنید؟

    • سلام علیکم
      باطل کردن سحر به دوریانزدیکی نیست تنها استادی قابل میخواهدوبایددرجواب سوالتان بگویم بله اما فرصتم کمه وتعداددرخواست کننده ها هم بیش از ۳۵۰۰۰ هزارنفر
      یاحق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Flag Counter page visitor counter
who is online counter page visitor counter
web counter
web counter